1983

- 1983

Przejecie firmy przez córkę Małgorzatę Sówka Rozpoczęcie produkcji rur piecowych oraz siatki rapicy.